ODPRAWY CELNE

W celu umożliwienia naszej agencji celnej reprezentacji Państwa firmy przed Urzędem Celnym, wcześniej muszą zostać dopełnione następujące czynności:

 • złożenie pełnomocnictwa dla naszej agencji celnej (pobierz wzór pełnomocnictwa),
 • rejestracja w systemach EORI (jeśli wcześniej nie została wykonana) i PDR,
 • skompletowanie dokumentacji eksportowej / importowej.

Poniżej, bardziej szczegółowo, opisaliśmy każdą z tych czynności.

 

Upoważnienie

Upoważnienie powinno spełniać następujące warunki:

 • przygotowane w dwóch egzemplarzach,
 • podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji firmy (wymienione w EDG lub KRS),
 • powinno zostać złożone u nas w oryginale przed odprawą celną (może zostać przesłane pocztą, jednak musi dotrzeć najpóźniej w dniu odprawy),
 • należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17PLN. Istnieje oczywiście również możliwość uiszczenia opłaty w Państwa imieniu. Wówczas kwota ta jest dodawana do rozliczenia pierwszej odprawy celnej.

 

Rejestracja w systemach EORI i PDR

Rejestrację w systemie EORI należy wykonać przed dokonaniem pierwszej czynności w urzędzie celnym. Jest to rejestracja jednorazowa. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemu EORI, zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów (dział Służba Celna).

Istnieje również obowiązek rejestracji reprezentantów (agencje celne posiadające Państwa upoważnienie) w systemie PDR. Jeśli posiadają już Państwo wpis w PDR, a nasza współpraca będzie współpracą stałą, powinniście Państwo dokonać aktualizacji listy reprezentantów (dokonać dodania informacji o naszej agencji).

Istnieje również możliwość rejestracji lub aktualizacji wpisów w systemach EORI i PDR przez naszą agencję celną, na mocy udzielonego upoważnienia. Będą również potrzebne kopie notarialne dokumentów firmy (szczegóły powyżej, w sekcji „Upoważnienie”). Prosimy również o podpisanie i przekazanie nam w oryginale „Załącznika nr 5”, który jest niezbędny do złożenia wniosku o wpis lub aktualizację w systemie PDR.

 

Dokumentacja eksportowa / importowa

W celu prawidłowego skompletowania wszystkich wymaganych przez urząd celny dokumentów, prosimy o bezpośrednio kontakt z naszą agencją. Pozwoli to na uniknięcie opóźnień i problemów (kształt kompletu dokumentów zależy od wielu czynników). Najczęściej są to jednak następujące dokumenty:

 • faktura na towar;
 • specyfikacja, protokół załadunku, itp;
 • dokumenty przekazowe (tranzytowe) w przypadku importu;
 • list przewozowy CMR.

ZAINTERESOWANY??
ZADZWOŃ 502 202 065